Od 13 grudnia 2017 roku funkcję dyrektora szkoły sprawuje pani Agnieszka Popek.