5 czerwca uczeń klasy VII c, Oskar Wachek wziął udział w gali laureatów konkursów wojewódzkich, która odbyła się w Kuratorium Oświaty w Olsztynie. 

Od 14-16 maja uczniowie klasy Va i VIIa uczestniczyli w wycieczce szkolnej do Kątów Rybackich, Stegny, Krynicy Morskiej i Sztutowa.

Celem wycieczki było utrwalenie wiedzy zdobytej w czasie realizacji zadań projektowych związanych z nadbałtyckimi formami ochrony przyrody. Przeprowadzono zajęcia edukacyjne na terenie rezerwatu ornitologicznego, w którym ochronie podlega kolonia lęgowa Kormorana czarnego, Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”oraz obszaru wzniesienia wydmowego Wielbładzi Garb.

Uczniowie naszej szkoły włączyli się do akcji „Gorączka złota 2018” prowadzonej przez Oddział  Rejonowy  Polskiego  Czerwonego  Krzyża  w  Elblągu  na rzecz najbiedniejszych dzieci w naszym rejonie.Akcja ta odbywa się w ramach ogólnopolskiej akcji prowadzonej przez PCK. 

4 czerwca  uczniowie klas III - VII uczestniczyli w lekcji przyrody, prowadzonej przez hodowcę zwierząt egzotycznych. Żywe okazy zwierząt wzbudziły ogromne zainteresowanie. Dzieci mogły zakupić patyczaka lub straszyka i założyć własną hodowlę w domu.