Od 24 X 2016 do 1 XII 2016 my, uczniowie IVa, IVb i IVc realizowaliśmy wraz ze swoimi wychowawcami i nauczycielami uczącymi nas języka polskiego, historii, informatyki i plastyki oraz z naszymi rodzinami projekt pn. „Znam historię swojej rodziny”, którego celem była integracja między pokoleniami w rodzinie, a także dbałość o, jak najszerzej rozumianą, rodzinną pamięć.