W szkolnym projekcie edukacyjnym pt. „Deutsche Küche”, który trwał od 15 lutego do 17 maja 2017 r. brała udział pięcioosobowa grupa uczniów uczęszczających na zajęcia koła języka niemieckiego, w składzie: Jakub Bartosiak z klasy VI „b”, Hanna Hrycyna, Emilia Ossowska, Martyna Sieradocha i Weronika Sikut z klasy VI „c”, zaś jego koordynatorem była nauczycielka języka niemieckiego Aleksandra Mateja. 

Projekt edukacyjny, „I ja mogę zostać misjonarzem”, trwał od października 2016 roku do marca 2017 roku. Brały w nim udział dzieci z klasy IV b i VI c  (45 osób).

Głównym celem projektu było zapoznanie uczniów z tematyką misyjną Kościoła katolickiego; ponadto – pogłębienie wiedzy o działalności misjonarzy w wybranych krajach, kształtowanie postawy współodpowiedzialności za dzieło misyjne, wzbudzanie chęci pomocy swoim rówieśnikom.

 11 stycznia 2017 r. w naszej szkole odbyły się integracyjne warsztaty teatralne  pod nazwą  „Za kurtyną”.  W przedsięwzięciu  uczestniczyli  rodzice i uczniowie klas I-III oraz nauczyciele klas IV-VI. 

W styczniu 2017 roku w naszej szkole zostały przeprowadzone warsztaty edukacyjne pt.: ,,Malowane słowem” opisy przyrody w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza. Zajęcia były przeprowadzone metodą pracy w grupach.