Projekt edukacyjny, „I ja mogę zostać misjonarzem”, trwał od października 2016 roku do marca 2017 roku. Brały w nim udział dzieci z klasy IV b i VI c  (45 osób).

Głównym celem projektu było zapoznanie uczniów z tematyką misyjną Kościoła katolickiego; ponadto – pogłębienie wiedzy o działalności misjonarzy w wybranych krajach, kształtowanie postawy współodpowiedzialności za dzieło misyjne, wzbudzanie chęci pomocy swoim rówieśnikom.

 11 stycznia 2017 r. w naszej szkole odbyły się integracyjne warsztaty teatralne  pod nazwą  „Za kurtyną”.  W przedsięwzięciu  uczestniczyli  rodzice i uczniowie klas I-III oraz nauczyciele klas IV-VI. 

W styczniu 2017 roku w naszej szkole zostały przeprowadzone warsztaty edukacyjne pt.: ,,Malowane słowem” opisy przyrody w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza. Zajęcia były przeprowadzone metodą pracy w grupach.

W szkolnym projekcie edukacyjnym pt. „Weihnachten in Deutschland”, który trwał od 16 listopada do 15 grudnia 2016 r., brali udział uczniowie z klasy VI c, zaś jego koordynatorem była nauczycielka języka niemieckiego, Aleksandra Mateja.