ZEBRANIA I KONSULTACJE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Tabela zebrań i konsultacji z rodzicami
Zebrania z rodzicamiKonsultacje godz. 17:00-18:00
04-22.09.2017 18.10.2017
20-24.11.2017 13.12.2017
17-19.01.2018 14.03.2018
16-20.04.2018 09.05.2018