17 marca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie „Kangur Matematyczny 2016”.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie wraz z organizatorami zaprasza uczniów do wzięcia udziału w IX Powiatowym Konkursie Matematycznym Uczniów Klas III, który odbędzie się 10 maja 2016 r. o godz. 8:30 w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie.

Regulamin Szkolnego Konkursu Recytatorskiego
„Wiosna z miłością”

6 listopada 2015r. odbył się etap szkolny Wojewódzkiego konkursu z języka angielskiego, który został zorganizowany przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Udział w nim wzięli uczniowie z klasy 5a i 5b oraz 6c. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: pani Patrycja Zagrobelna oraz pani Anna Bujalska.