4 listopada 2015 roku w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie odbył się szkolny etap Wojewódzkiego konkursu języka polskiego. Wzięło w nim udział 7 uczniów, w tym dwoje z klasy Vc, dwoje z klasy VI a i trzy uczennice z VI b.

dziewczynka siedząca w ławce i rozwiązująca test

12 listopada br. w naszej bibliotece odbył się szkolny etap konkursu czytelniczego pt. "Bajkowy świat - bohaterowie książek". Uczniowie rozwiązali test wiedzy, w którym musieli wykazać się znajomością literatury między innymi Hansa Christiana Andersena, Charlesa Perraulta, braci Grimm, Wandy Chotomskiej, Juliana Tuwima, Jana Brzechwy oraz Marii Konopnickiej.

dzieci siedzące w ławkach szkolnych

W dniu 4.11.2015 w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II odbył się szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Udział w nim wzięło 16 uczniów, w tym 11 osób z klas piątych. Czołowe miejsca zajęli następujący uczniowie: