26 kwietnia odbył się szkolny etap Konkursu Ortograficznego "Ortografik". Dwanaścioro uczniów klas III napisało dyktando, w którym musieli wykazać się znajomością zasad pisowni ortograficznej.

21 kwietnia odbył się szkolny etap Konkursu Ortograficznego o ,,Złote ó ''. W konkursie udział wzięli klasowi mistrzowie ortografii klas IV-VI. Uczestnicy bardzo dobrze poradzili sobie z zawiłościami polskiej ortografii.

Uczennice klasy VI „c” – Hanna Hrycyna, Emilia Ossowska, Martyna Sieradocha i Weronika Sikut oraz uczeń klasy VI „b” Jakub Bartosiak wzięli udział w XIII edycji ogólnopolskiego konkursu z języka niemieckiego „DaF-Kenner kochen”, którego organizatorem jest Wydawnictwo Szkolne PWN.

10 kwietnia  br. w naszej Szkole odbył się X Szkolny Konkurs Matematyczny Uczniów Klas Trzecich. Udział wzięło 12 uczniów klas III.                                                 Mieli oni do rozwiązania 15 zadań w maksymalnym czasie 45 minut. Każde poprawnie rozwiązane zadanie warte było 1 punkt.