W II semestrze roku szkolnego 2016/2017  Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie zorganizowała Międzyszkolny konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych pt. „Portret Ani z Zielonego Wzgórza”, którego celem było zachęcenie uczniów do poznania twórczości Lucy Maud Montgomery oraz rozwijanie wrażliwości i umiejętności plastycznych, a także kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

16 marca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie  „Kangur Matematyczny 2017”. Do tegorocznej edycji konkursu  przystąpiło 102 uczniów klas II- VI. Miał on charakter jednorazowego testu, na rozwiązanie którego uczestnicy mają 75 minut.

15 maja w Auli Pacyny naszej Szkoły odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród uczestnikom VI Powiatowego Konkursu Plastycznego INTEGRACJA- TOLERANCJA-AKCEPTACJA - „Niepełnosprawni - razem możemy więcej”.

W maju br. został rozstrzygnięty Szkolny Konkurs Plastyczno-Językowy „Mini słownik obrazkowy w języku niemieckim”, przeprowadzony w klasach IV-VI.