12 maja w naszej Szkole odbył się VII Powiatowy Konkurs Ortograficzny "Ortografik", w którym udział wzięło 18 uczniów klas III szkół powiatu braniewskiego. Uczestnicy napisali dyktando przygotowane przez panią Agatę Urbańską – konsultanta ds. edukacji wczesnoszkolnej W-MODN w Elblągu.

Laureatami XVI Powiatowego Konkursu Ortograficznego  "Złote Ó" zostali:

26 kwietnia odbył się szkolny etap Konkursu Ortograficznego "Ortografik". Dwanaścioro uczniów klas III napisało dyktando, w którym musieli wykazać się znajomością zasad pisowni ortograficznej.

21 kwietnia odbył się szkolny etap Konkursu Ortograficznego o ,,Złote ó ''. W konkursie udział wzięli klasowi mistrzowie ortografii klas IV-VI. Uczestnicy bardzo dobrze poradzili sobie z zawiłościami polskiej ortografii.