Komenda Główna Policji w Warszawie oraz Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego w ramach kampanii edukacyjno – informacyjnej na rzecz poprawy bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich pn. „Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku” zapraszają do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Stok nie jest dla bałwanów”

21 grudnia br. koło teatralne, pod kierunkiem pani Renaty Pisarskiej – Giecewicz, wystawiło mit pt. „Demeter i Kora”. Przedstawienie było uroczystym podsumowaniem cyklu zajęć z mitologii w klasach piątych.

XL LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Warszawie oraz firma AVIVA zapraszają uczniów do wzięcia udziału w VI edycji Ogólnopolskiego Internetowego Konkursu Matematycznego MATMIX.pl Reaktywacja, który w tym roku uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej.

Informuję, że dnia 16 marca 2017 roku odbędzie się Międzynarodowy Konkurs „KANGUR MATEMATYCZNY". Udział w konkursie ma charakter zabawy z matematyką i jest treningiem logicznego myślenia.