Housing in the past and present (01.08.2002-31.07.2005).
Idea naszego trzeciego międzynarodowego projektu powstała w Heraklionie na Krecie, w trakcie międzynarodowej wizyty studyjnej, poświęconej greckiemu systemowi edukacyjnemu, w której uczestniczył Marian Klukowski dyrektor naszej Szkoły. „Postanowiliśmy, że napiszemy i zrealizujemy wspólnie: Brandlehow Primary School z Londynu, Centralskolan z Kungsoru i my braniewianie, wspólny projekt”. Tak się też stało.


Celem projektu było budowanie porozumienia pomiędzy ludźmi i kulturami oraz prześledzenie przeszłych i współczesnych narodowych dróg rozwoju warunków bytu rodzin, przyjrzenie się zewnętrznym i wewnętrznym czynnikom oddziałującym na rodzinę, a także historycznym i współczesnym uwarunkowaniom podziału pracy i obowiązków w gospodarstwie domowym. Pani Sara Grove – dyrektor partnerskiej Brandlehow - zawsze, ilekroć się spotykamy, wspomina niecodzienną prasłowiańską chatę zbudowaną w naszej Szkole w ramach realizacji projektu i bogato wyposażoną w starodawne eksponaty, kiszone ogórki i smalec, kicające króliki i żywą kozę, która wtedy zrobiła największą międzynarodową karierę.