Mimo że wakacje jeszcze trwają, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II wspólnie z Braniewskim Centrum Kultury w Braniewie ma wyjątkową propozycje dla Waszych pociech. Klasa o profilu orkiestralnym.

Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko uczyło się gry na instrumencie i było członkiem powstającej BRANIEWSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ, mamy propozycję:

 

Na mocy porozumienia pomiędzy Braniewskim Centrum Kultury i Szkołą Podstawową nr 6 im. Jana Pawła II, przy szkole powstanie klasa o profilu orkiestralnym. Będzie to jedna z tworzonych klas IV, dla której zorganizowane zostaną /nieodpłatnie/ dodatkowe zajęcia obowiązkowe z nauki gry na instrumentach dętych i perkusyjnych oraz zajęcia z dyrygentem w Braniewskim Centrum Kultury. Do Klasy Orkiestralnej należeć będą uczniowie, których rodzice zadeklarują chęć uczestniczenia dziecka w tej klasie. Nauka trwać będzie do zakończenia szkoły podstawowej i dalej, ale już jako członkowie Braniewskiej Orkiestry Dętej przy Braniewskim Centrum Kultury.

Zapisy do Klasy Orkiestralnej przyjmuje sekretariat Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie.
Przesłuchania uczniów chętnych do nauki w Klasie Orkiestralnej i zakwalifikowanie ich do poszczególnych instrumentów odbędzie się 21 sierpnia w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II.

Więcej informacji pod nr tel. 55 620 82 00 – Braniewskie Centrum Kultury