• Wybory do SU odbędą się 11 października 2018 (czwartek ) w świetlicy szkolnej w budynku gimnazjum w godzinach 8.00 – 13.40.
  • Wybory do Małego SU odbędą się również 11 października w świetlicy szkolnej w budynku SP6 w godzinach 8.00 - 13.40.
  • Każdy głosujący otrzyma kartę do głosowania i znakiem X zaznacza wybranego kandydata spośród uczniów na członka SU oraz spośród nauczycieli na opiekuna SU

Zachęcamy do zapoznania się z plakatami wyborczymi kandydatów!

  • Komisja Wyborcza dokona przeliczenia oddanych głosów i ogłosi wyniki wyborów 12 października.