Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

     od 25 maja br. zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej organizujemy konsultacje dla uczniów klas VIII z przedmiotów zdawanych na egzaminie ósmoklasisty (język polski, matematyka, język angielski, język niemiecki).

    Zajęcia te będą odbywały się według przygotowanego harmonogramu, na terenie Szkoły Podstawowej nr 5, w budynku po Gimnazjum nr 2 (wejście do budynku od strony parkingu przy miasteczku ruchu drogowego).

     Uczeń przed konsultacjami zobowiązany jest umówić się z danym nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny, co najmniej dzień wcześniej do godz. 15:00, zapowiadając swoją obecność. Bez umówionego wcześniej terminu uczeń nie będzie mógł wejść do szkoły.

Uczeń przed przyjściem na konsultacje musi zapoznać się z wytycznymi przedstawionymi niżej i bezwzględnie się do nich stosować. Musi również pamiętać o punktualnym przyjściu na zajęcia.

Uczniu,

  • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
  • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
  • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
  • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
  • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
  • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
  • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
  • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

HARMONOGRAM KONSULTACJI:

Konsultacje dla uczniów klasy 8a, 8b i 8c odbywać się będą w środy, począwszy od 27 maja.

ŚRODA
Godzina lekcyjna Nauczyciel Sala Nauczyciel Sala
1 8:00 – 8:45

Karolina Kaczmarczyk

j. angielski

14

Anna Hrybyk

matematyka

11
2 9:00 – 9:45

Renata Pisarska-Giecewicz

j. polski

14

Anna Bujalska

j. angielski

11
3 10:00 – 10: 45
4 11:00 – 11:45

Iwona Kurdziuk

j. polski

14
5 12:00 – 12:45

Marta Limanowska

j. angielski

14
6 13:00 – 13:45

Marzena Ronowska

j. niemiecki

14

Agnieszka Brewczak

matematyka

12
7 14:00 – 14:45