Rodzice dzieci, ktorzy chcieliby ich dziecko uczęszczało do klasy sportowej powinni wypełnić i przesłać skan prośby o przyjęcie dziecka do oddziału sportowego oraz akceptację regulaminu sportowego.

Regulamin oddziałów sportowych

Akceptacja regulaminu oddziału sportowego

Prośba o przyjęcie dziecka do oddziału sportowego