Drukuj

Aby dokładniej zobrazować przedstawioną poniżej organizację wejść dla poszczególnych oddziałów klasowych wykorzystamy mapkę planu szkoły przygotowaną przez pracowników UM.

plan szkoly

 

Oddziały przedszkolne, 1a i 3a wejściem oznaczonym literą A od dziedzińca szkoły

 

Oddziały klasowe: 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 2d wejściem oznaczonym literą C od ul. Konarskiego

 

Oddział klasowy: 3b wejściem oznaczonym literą D od ul. Armii Krajowej (w tunelu drzwiami do Sali gimnastyczne i klatką schodową do auli)

 

 

Oddziały klasowe: 4, 5, 6, 7, 8 wejściem oznaczonym literą B od dziedzińca szkoły

 

Uczniowie zapisani do świetlicy szkolnej wchodzą wejściem oznaczonym literą B od dziedzińca szkoły

 

Bardzo prosimy o bezwzględne przestrzeganie powyższej organizacji.

Przypominamy, że rodzice odprowadzają uczniów do wyznaczonych wejść – uczniowie na teren szkoły wchodzą sami przestrzegając procedur sanitarnych (przed wejściem dezynfekują ręce i nakładają maseczkę poruszając się w przestrzeni wspólnej)

Uczniów prosimy o przestrzeganie godzin rozpoczynania zajęć lekcyjnych aby uniknąć zbędnego gromadzenia się.

Ze względu na trwające w dalszym ciągu prace remontowe drugiego budynku szkoły bardzo prosimy o bezpieczne poruszanie się wyznaczonymi drogami.