Świetlica w dniach od 22 marca do 11 kwietnia będzie czynna na terenie szkoły dla dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne związane ze zwalczaniem COVID-19.


Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką.
Zajęcia opiekuńcze będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godz. 7-16.