25 czerwca 2021 roku zakończyliśmy ten wyjątkowy rok szkolny. Uczniowie  oddziałów 1-2 i 4-7 spotkali się z wychowawcami w klasach, gdzie odebrali  świadectwa, dyplomy oraz nagrody za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe.  

Uczniowie klas trzecich zakończyli I etap edukacji i odebrali swoje promocyjne  świadectwa do czwartej klasy podczas uroczystej akademii, która miała miejsce tego dnia o godz. 8.30 w sali gimnastycznej. Powodzenia na dalszych etapach edukacji  życzyli im młodsi koledzy z klas drugich.  

A o godz. 10.00 odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas ósmych. Po wprowadzeniu sztandaru został odśpiewany hymn. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły- pan Marek Czapliński, który podsumował mijający rok szkolny i podziękował  uczniom, rodzicom, nauczycielom za pracę  i zaangażowanie. Jako kolejna słowa do absolwentów skierowała pani Anna Kapusta wiceburmistrz Braniewa. Później nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru uczniom  klas młodszych. Pani Agnieszka Brewczak podziękowała Julii Antoniak, Alicji  Czubaszek i Wojtkowi Wasilewskiemu za godne reprezentowanie Szkoły. Z kolei pani  Ania Kapusta wręczyła Michałowi Bębenkowi, Damianowi Grocholi, Kacprowi  Karnemu, Arturowi Owsiakowi, Wojtkowi Wasilewskiemu, Zuzi Zwarze, Oli  Drozd, Kasi Suchorze, Aronowi Rutkowskiemu i Kubie Radziwiłłowiczowi  nagrody Burmistrza. Po tym, nagrody wyróżniającym się w nauce i zachowaniu  uczniom i listy gratulacyjne rodzicom, wręczyła pani Ewa Pietrzak- przewodnicząca  Rady Rodziców. Pani Ewa nagrodziła również Wiktorię Rakowską- finalistkę  Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego i Damiana Grocholę, który  zakwalifikował się do Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki. W dalszej kolejności  zostały wręczone wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym  „Kangur” i otrzymali je: Damian Grochola, Jakub Radziwiłłowicz, Oskar Tonn, Artur  Owsiak i Aron Rutkowski. 

Następnie absolwenci w obecności pani Mirosławy Szulhan, wicedyrektor  szkoły, złożyli przyrzeczenie. Potem został wyprowadzony sztandar i uczniowie klasy  7d pożegnali swoich starszych kolegów programem artystycznym. Przekazali także  absolwentom upominki, które ufundowała Rada Rodziców. Oczywiście nie obyło się  bez „ostatniego” dzwonka, którym tegorocznych ósmoklasistów pożegnała pani  woźna.

Na zakończenie prowadząca uroczystość podziękowała wszystkim za udział  w akademii i życzyła udanego i bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji. 

Zdjęcie przemówienia dyrektora i sztandaru szkoły

Dzieci siedzące na krzesłach