Drukuj

Przypominamy, iż dla istniejących już klas sportowych nie wymagane są nowe orzeczenia lekarskie, chyba że zaistniały ku temu problemy zdowotne ucznia.

Orzeczenia lekarskie wymagane są jedynie od uczniów z klasy I oddziału sportowego. Badania takie można uzyskać od lekarza rodzinnego.
Prosimy o jak najszybsze dostarczenie badań do sekretariatu szkoły.