Plastikowe odpady to problem cywilizacyjny. Ich rozkład  w środowisku naturalnym zajmuje od 100 – 1000 lat. 17.09.2021 przyłączyliśmy się do posprzątania i zadbania  o swoje najbliższe otoczenie, uczestnicząc w 28 akcji

Sprzątania Świata Polska 2021  „Myślę, więc nie śmiecę”.

 Akcja ekologiczna poprzedzona została cyklem zajęć edukacyjnych propagujących wdrażanie w życie zasady 5R:

  • Redukuj

  • Użyj ponownie

  • Segreguj

  • Odzyskuj

  • Odnawiaj

Podsumowaniem zajęć są postery przedstawiające w sposób graficzny omawiane na zajęciach zasady. Mając na uwadze tegoroczne hasło zachęcamy, aby każdy z nas podjął działania, dzięki którym zmniejszymy ilość wytwarzanych tworzyw sztucznych. 

                                                         Nauczyciele zespołu przyrodniczego:

Elżbieta Szymorek

                                                                                                       Justyna Panasiuk

                                                                                                   Magdalena Czubaszek

Plakaty przeciw śmieceniu i marnowaniu zasobów  Plakaty przeciw śmieceniu i marnowaniu zasobów

 

Zbieranie śmieci przez uczniów  Zbieranie śmieci przez uczniów