Miło nam poinformować, iż oddział 5a, pod opieką pani Justyny Panasiuk, przystąpił do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego Mutyzm wybiórczy – o lęku bez lęku”.

             Projekt został objęty patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka. Celem przedsięwzięcia było rozpowszechnienie wiedzy o zaburzeniu lękowym, jakim jest mutyzm wybiórczy. Pamiętajmy - milczące dzieci są wśród nas. Z powodu lęku często nie mają możliwości zabiegania o swoje prawa, nie mogą zasygnalizować swoich potrzeb, nie są w stanie obronić się przed przemocą, osamotnieniem i izolacją. Każdy z nas – nauczyciel, uczeń, rodzic – może pomóc dziecku z mutyzmem wybiórczym wyjść z milczenia.   Uczniom oddziału 5a serdecznie gratulujemy otrzymania Certyfikatu potwierdzającego prawidłowe wykonanie zadań z zakresu wiedzy o mutyzmie wybiórczym.

cer