Drodzy Mieszkańcy, w odpowiedzi na Wasze liczne pytania przygotowałem komunikat, z którego dowiecie się na temat:

➡️💸Pomocy finansowej na rzecz ofiar wojny w Ukrainie.

➡️👕Zbiórki artykułów na ten cel.

➡️👩‍🏫Wsparcia oświatowego, na które w naszym mieście mogą liczyć dzieci z Ukrainy.

➡️📑Wsparcia w zakwaterowaniu uchodźców

➡️☝️Innych istotnych informacji dotyczących udzielania pomocy osobom z Ukrainy.

 🔵POMOC FINANSOWA

Zachęcam Was do wsparcia finansowego na rzecz potrzebujących osób uciekających z objętej wojną Ukrainy. Po spotkaniach z przedstawicielami mniejszości ukraińskiej wspólnie zainicjowaliśmy otwarcie subkonta o nazwie POMOC DLA UKRAINY funkcjonującego przy rachunku bankowym Stowarzyszenia „SOCJAL” , które zgodnie ze swoimi zadaniami statutowymi ma możliwość udzielania wsparcia i pomocy uchodźcom.

Nr rachunku to 68 8313 0009 0036 8546 2000 0070.

🔵ZBIÓRKA ARTYKUŁÓW

W poniedziałek w Braniewskim Centrum Kultury uruchomiony został punkt zbiórki artykułów, które mogą być przydatne dla ofiar wojny na Ukrainie oraz dla uchodźców. Koordynuje go Dyrektor BCK, Pani Anna Kowalczyk (nr tel. 601 430 395).

🔵WSPARCIE OŚWIATOWE

Obowiązują wytyczne w sprawie uczęszczania dzieci uchodźców do naszych placówek oświatowych. Uspokajam - nie ma najmniejszego problemu z zapewnieniem opieki dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej. W sprawie przyjęć należy się kontaktować bezpośrednio z dyrektorami szkół i przedszkoli.

🔵WSPARCIE W ZAKWATEROWANIU

▪️To bardzo ważne - w pierwszej kolejności zapewnia się opiekę i wsparcie uchodźcom w miejscach wskazanych przez Wojewodę.

▪️Osoby muszą być zarejestrowane w punktach recepcyjnych.

▪️Organizowanie pomocy poza procedurami wyznaczonymi przez Wojewodę nie będzie wspierane finansowo ze środków rządowych.

▪️Informuję Was, że została uruchomiona strona internetowa PomagamyUkrainie.gov.pl, za pośrednictwem której można znaleźć wszelkie informacje związane z niesieniem pomocy uchodźcom i Ukrainie.

▪️Uchodźcy są objęci bezpłatną opieką medyczną w ramach NFZ.

🔵WAŻNE KONTAKTY:

▪️w sprawie procedur związanych z zapewnieniem pomocy uchodźcom możecie kontaktować się z pracownikiem Urzędu Miasta Braniewa, Panem Markiem Wynimko (nr tel. 535 568 998).

▪️Infolinia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 987.

▪️Infolinia Urzędu do Spraw Cudzoziemców 47 721 75 75.

▪️Legalizacja pobytu www.ua.gov.pl.

*      Punkt Recepcyjny: ul. Niepodległości 53/55 w Olsztynie.