Dyrekcja Szkoły Podstawowej Sportowej nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie wraz z organizatorami zaprasza do wzięcia udziału w X Powiatowym Konkursie Ortograficznym „Ortografik”, który odbędzie się 8 maja 2023 r. o godz. 11:00 w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie.

Prosimy o wytypowanie z klas III dwóch laureatów etapu szkolnego oraz przesłanie karty zgłoszenia uczestników do 28 kwietnia 2023 roku.

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA