Szanowni Mieszkańcy Miasta Braniewa!


Informujemy, że uległy zmianie wymagania dotyczące weryfikacji złożonych przez Państwa oświadczeń w ramach przeprowadzonego naboru dla konkursu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.
Gmina Miasta Braniewa, po złożeniu wniosku, została zobowiązana do weryfikacji złożonych oświadczeń w zakresie zatrudnienia w PGR na podstawie dokumentów wystawionymi przez instytucje organów publicznych. Wg. weryfikatora Komisji Przyznającej Granty - informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR.
Dodatkowo, w celu weryfikacji potwierdzenia pokrewieństwa w linii prostej z osobą zatrudnioną, prosimy o dostarczenia wypełnionego formularza i ewentualnych dokumentów potwierdzających pokrewieństwo.

GODZINA LEKCYJNA

CZAS TRWANIA LEKCJI

DŁUGOŚĆ PRZERW

1 lekcja

8 00 – 8 45

10 min

2 lekcja

8 55 – 9 40

10 min

3 lekcja

9 50 – 10 35

20 min

4 lekcja

10 55 – 11 40

10 min

5 lekcja

11 50 – 12 35

10 min

6 lekcja

12 45 – 13 30

10 min

7 lekcja

13 40 -14 25

10 min

8 lekcja

14 35 – 15 20

10 min

9 lekcja

15 30 – 16 15

10 min

10 lekcja

16 25 -  17 10

10 min

11 lekcja

17 20 - 18 05

10 min

    Walenty, od którego wszystko się zaczęło, był biskupem rzymskim, bardzo cenionym przez chrześcijan.Udzielał potajemnie ślubów żołnierzom w czasach, kiedy było to zabronione. Aresztowany, podnosił na duchu innych więźniów, ukazując im piękno i wartość prawdziwej miłości. Postać świętego Walentego zainspirowała ludzi do tego stopnia, że po jego śmierci, zaczęto obchodzić Dzień Zakochanych.

Grafika o wydarzeniu ogólnopolski tydzień czytania dzieciom 

Zapraszamy do udziału w XIX Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom pod hasłem: „Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach!”

Świetlica w dniach od 22 marca do 11 kwietnia będzie czynna na terenie szkoły dla dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne związane ze zwalczaniem COVID-19.


Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką.
Zajęcia opiekuńcze będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godz. 7-16.