Drukuj

„ Leć, Orle Biały, nad polską ziemią, 

Chroń twymi skrzydłami prastare plemię, 

I ponad stare Giewontu skały, 

I ponad Bałtyk, leć Orle Biały...". 

Święto Konstytucji 3 maja- pamięć o Ojczyźnie 

3 maja 1791 r. posłowie wraz z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim uchwalili konstytucję, Ustawę Rządową, która regulowała  ustrój prawny naszego kraju, prawa oraz obowiązki człowieka i obywatela. Był to pierwszy w Europie i drugi na świecie (po Stanach Zjednoczonych)  tak ważny dokument. Konstytucja znosiła wady naszego ustroju politycznego, a ludzie, którzy przyczynili się do jej uchwalenia, pragnęli ratować  Rzeczypospolitą przed upadkiem. Miała ona odrodzić naród i państwo. Stało się inaczej. Doszło do trzeciego rozbioru Polski. Utraciliśmy wolność na  123 lata. Konstytucja dla wielu Polaków była "ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny". 

Uczniowie naszej szkoły przygotowali wiersze i plakaty, aby upamiętnić dzień uchwalenia Konstytucji 3 maja.