W roku szkolnym 2015/2016 najwyższą średnią ocen w naszej szkole 5,64 uzyskał Oskar Wachek. Ten uczeń klasy Vc  zasługuje na szczególne pochwały nie tylko za osiągnięcia w nauce, ale za swój niespotykany, aktywny udział w życiu szkoły, uczynność, pracowitość oraz  skromność. Na Oskara zawsze mogą liczyć i nauczyciele, i uczniowie.

Wzorowo pełni obowiązki gospodarza klasy.

 

To świetny i lubiany kolega, który potrafi współpracować w grupie, wykazuje się inicjatywą i pomysłowością, pomaga słabszym uczniom, jest wrażliwy na potrzeby innych. Można na nim polegać jak na Zawiszy.

 

Ten wszechstronnie utalentowany chłopak z chęcią bierze udział w rozmaitych konkursach, często zdobywając tytuł laureata czy wyróżnienie, np.:

- Kangur Matematyczny w III i IV klasie – wyróżnienie, a w V klasie  (2016) – wynik bardzo dobry – najwyższa lokata w szkole,

- Liga Tabliczki Mnożenia – III miejsce w szkole na poziomie klas czwartych (2015),

- laureat Powiatowego Konkursu Złote „Ó” na poziomie klas V (2016),

- Szkolny Konkurs Języka Polskiego  (2016) -  wśród uczniów klas szóstych zajął I miejsce,

- Szkolny konkurs „O bioróżnorodności wiem wszystko” (2016)  - II miejsce,

- Konkurs recytatorski  „Jan Paweł II już od roku święty” (2016) – wyróżnienie,

- Konkurs recytatorski „Twórczość Jana Pawła II” (2016) - laureat,

- Szkolny konkurs recytatorski „Wiosna z miłością” (2016) – udział,

- Szkolny konkurs recytatorski „Wiersze jednego poety - Wisławy Szymborskiej” (2016) – udział,

- Szkolny Konkurs Ortograficzny z Języka Niemieckiego (2015) – mistrz ortografii w kategorii klas IV, 

- Szkolny Konkurs Ortograficzny z Języka Niemieckiego (2016) – II miejsce w kategorii klas V,

- laureat II stopnia 26. edycji Olimpiady Wiedzy Archimedes. Plus – Lingua. Plus z języka niemieckiego (2015),

- Szkolny Konkurs Informatyczny „Mistrz komputera” (2016) – laureat,

- Międzyszkolny Konkurs Recytatorski w Trzech Językach w Elblągu (2015) – wyróżnienie,

- konkursy plastyczne: „Ptaki wokół nas”, Na świąteczny stół stroik z wojskowym akcentem – wyróżnienie, „Braniewo – moje miasto” – wyróżnienie, „Władysław Despet – żołnierz dwóch narodów” – wyróżnienie,  Konkurs plastyczny – „1050. rocznica Chrztu Polski” - udział,  Konkurs plastyczno – językowy na kartkę świąteczną – wyróżnienie,  Konkurs powiatowy o rodzinie „Tu wszystko się zaczęło” - II miejsce.

Oskar bierze także udział w akademiach  i uroczystościach szkolnych m. in. takich jak: Święto Szkoły, Dzień Ziemi, Europejski Dzień Języków”, prowadzi apele, aktywnie działał w pozaszkolnym projekcie „Biznes Junior”, pracuje też w szkolnym radiowęźle, nagrywa i montuje audycje…

Możemy z dumą powiedzieć o naszym uczniu i koledze, że stanowi wzór do naśladowania przez wszystkich uczniów!