Z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych ogłaszamy KONKURS !

Konkurs adresowany jest do uczniów uczących się w klasach I-III oraz IV-VI.

Tematem pracy konkursowej są „Słynne i ciekawe budowle europejskie”.

Praca może mieć dowolny format: plakat, makieta, album… oraz dowolną technikę: farby, pastele, wycinanki… Praca powinna zawierać parę ciekawostek na temat danej budowli w języku angielskim lub niemieckim.

 

Prace należy składać do 20.09.2016 w pokoju nauczycielskim lub w sali nr 2 u dowolnej pani uczącej języka angielskiego lub niemieckiego.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na uroczystości z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych, która odbędzie się 26.09.2016 r.

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO - JĘZYKOWEGO - „Słynne i ciekawe budowle europejskie”

Adresaci konkursu: uczniowie klas I-III oraz IV-VI szkoły podstawowej uczący się języka angielskiego lub niemieckiego

Organizatorki konkursu: Aleksandra Mateja, Patrycja Zagrobelna, Barbara Kaczyńska, Agnieszka Szeniawska - nauczycielki języka niemieckiego oraz angielskiego w Szkole Podstawowej nr 6 w Braniewie

Cele konkursu:

-          rozbudzanie zainteresowania dziedzictwem architektonicznym Europy,

-          popularyzacja języka niemieckiego oraz angielskiego,

-          pobudzanie uczniów do kreatywności i twórczości,

-          rozwijanie uzdolnień plastycznych,

-          zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich ambicji.

Forma konkursu: wykonanie plakatu lub makiety pt. „Słynne i ciekawe budowle europejskie”, przedstawiające słynne budowle Europy oraz podanie kilku ciekawostek na ich temat w języku angielskim lub niemieckim

Termin składania prac: do 20 września 2016 r.

Kryteria szczegółowe:

-          praca wykonana w dowolnej formie: plakat, album, makieta,

-          technika dowolna,

 -  każdy uczestnik może przygotować tylko jedną pracę przedstawiającą jedną wybraną budowlę europejską

Komisja konkursowa oceniając prace uczniów weźmie pod uwagę następujące kryteria:

-          zgodność pracy z tematem,

-          poprawność językową,

-          pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu,

-          estetykę i technikę wykonania pracy.

Postanowienia ogólne:

-          troje uczestników konkursu z każdego etapu edukacyjnego za zajęcie najwyższych miejsc uzyska dyplomy oraz nagrody rzeczowe,

-          prace przechodzą na własność organizatorek konkursu,

  -   w przypadku nieprzewidzianych sytuacji, nieujętych regulaminem, decyzję podejmują organizatorki konkursu.