WŁADYSŁAW DESPET- ŻOŁNIERZ DWÓCH NARODÓW

MIĘDZYSZKOLNY PROJEKT EDUKACYJNY

Stowarzyszenie Edukacyjne „Serce otwarte jak książka”, działające przy Szkole Podstawowej  nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie (www.sp6braniewo.pl), realizowało od stycznia 2015 r. do czerwca 2015 r. we współpracy ze Szkołą Podstawową z Kłaja pod Krakowem (www.spklaj.edu.pl) projekt pn. „Władysław Despet – żołnierz dwóch narodów”.

Ów projekt został jednym z laureatów konkursu rozpisanego przez fundację BZWBK „Tu mieszkam, tu zmieniam”. Inicjatorem i autorem projektu był dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie - Marian Klukowski.

 

Często o biegu wydarzeń decyduje przypadek. I takie przypadkowe odnalezienie rękopisu wspomnień Władysława Despeta przez pana Dyrektora podczas porządkowania dokumentów w kancelarii Szkoły stało się zaczątkiem  projektu edukacyjnego i współpracy dwóch szkół: Szkoły Podstawowej nr 6 im.  Jana Pawła II w Braniewie i Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kłaju.

 

A  DLACZEGO  KŁAJ?

Bo w Kłaju urodził się, żył i uczył się Władysław Despet.

 

KIM  BYŁ WŁADYSŁAW  DESPET?  

W ogromnym skrócie – polskim żołnierzem, który brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 roku, a następnie służył w Królewskich Siłach Powietrznych jako mechanik lotnictwa w Dywizjonach: 306 i 303 podczas bitwy o Anglię w roku 1940 oraz później i… (tu ciekawostka) w latach 70. mieszkał w Braniewie, i… 22 maja 1971 roku poślubił mieszkankę Braniewa, Bronisławę Kondratowicz.

 

Władysław Despet jest zarejestrowany na tzw. liście Krzystka ( listakrzystka.pl ) - "Personel Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii 1940- 47".

 

CELE I EWALUACJA PROJEKTU:

- przybliżenie uczniom i mieszkańcom Braniewa sylwetki Władysława Despeta, żołnierza II wojny światowej, który mieszkał w latach 1972-1981 w Braniewie, 

- wydanie broszury - ilustrowanej zdjęciami i dokumentami - przywracającej lokalnej pamięci braniewian i kłajan losy ich współmieszkańca, pilota i mechanika lotnictwa, podporucznika Władysława Despeta (te losy nasz bohater opisał w 1976 r. w księdze pamiątkowej, znalezionej w archiwum Szkoły Podstawowej nr 6 w Braniewie),

- wykonanie prac plastycznych, związanych z działalnością Polskich Sił Powietrznych i Królewskich Sił Powietrznych w czasie II wojny światowej,

- zorganizowanie wernisażu prac plastycznych (w tym witraży),

- zredagowanie artykułów do lokalnej prasy i na stronę internetową Szkoły,

- wykonanie fotoreportaży i prezentacji oraz umieszczenie ich na www.sp6braniewo.pl,

- wykonanie gazetek informacyjnych nt. projektu, dokumentów i losów Władysława Despeta,

- zorganizowanie szkolnego konkursu wiedzy o Władysławie Despecie,

- nagranie audycji radiowej,

- zaprojektowanie tablicy pamiątkowej poświęconej bohaterowi projektu.