[ Ten wywiad powstał w ramach projektu uczniów klas czwartych z SP6 pn. „Znam historię swojej rodziny”, realizowanego od 24 X 2016 do 1 XII 2016r. Pytania do wywiadu z najstarszymi członkami rodziny, którzy przybyli do Braniewa lub jego okolic niedługo po zakończeniu II wojny światowej lub urodzili się później, ale znają rodzinne historie, zostały przygotowane przez dzieci zainteresowane tym działaniem na zajęciach dodatkowych z języka polskiego. Potem uczniowie przeprowadzili i nagrali te wywiady w swoich domach… Ostateczny kształt audycjom nadał Oskar Wachek z VIc. ]

 

1/ Witacz:

(dzwoneczek) Halo! Halo! Tu Radio 6! (dzwoneczek)

2/ Pola (w tle muzyka + śpiew kanarków)

- Dziadku, jest 1 XI 2016 roku. Dziadku, cieszę się, że mogliśmy się spotkać. Opowiadałam Tobie, że my, uczniowie klas czwartych, postanowiliśmy zbadać, skąd po drugiej wojnie światowej przybyły nasze rodziny do Braniewa lub jego okolic. Jak się nazywasz?

3/ Dziadek Olgierd:

- Olgierd Małachowski.

4/ Pola:

- W którym roku i gdzie się urodziłeś?

5/ Dziadek Olgierd:

- W 1945 niedaleko Wilna.

6/ Pola:

- Gdzie mieszkałeś ze swoimi rodzicami?

7/ Dziadek Olgierd:

- W 46. roku przyjechaliśmy na Ziemie Odzyskane i zamieszkaliśmy we wsi Dąbrowa, gmina Płoskinia.

8/ Pola:

- W którym roku przyjechałeś do Braniewa i dlaczego?

9/ Dziadek Olgierd:

- Do Braniewa przyjechałem w 1966 roku  po ukończeniu szkoły i rozpocząłem pracę w Braniewie jako majster budowy.

10/ Pola:

- Czy w Braniewie pełniłeś jakąś funkcję?

11/ Dziadek Olgierd:

- Społeczną czy zawodową?

12/ Pola:

- Społeczną.

13/ Dziadek Olgierd:

- W Braniewie pełniłem funkcję ławnika w sądzie przez 14 lat, następnie byłem członkiem Zarządu Miasta odpowiedzialnym za inwestycje w mieście, w latach 1994 -1998. Od 1984 roku  byłem społecznym inwestorem pracy, współpracującym z Państwową Inspekcją Pracy.

14/ Pola:

- Ile lat  już mieszkasz  w Braniewie?

15/ Dziadek Olgierd:

- W Braniewie mieszkam  od 1966 roku.

16/ Pola:

- Dziękuję.

17/ (dzwoneczek) Przychodzisz i wiesz - Radio 6! (dzwoneczek)