[ Ten wywiad powstał w ramach projektu uczniów klas czwartych z SP6 pn. „Znam historię swojej rodziny”, realizowanego od 24 X 2016 do 1 XII 2016r.. Pytania do wywiadu z najstarszymi członkami rodziny, którzy przybyli do Braniewa lub jego okolic niedługo po zakończeniu II wojny światowej lub urodzili się później, ale znają rodzinne historie, zostały przygotowane przez dzieci zainteresowane tym działaniem na zajęciach dodatkowych z języka polskiego. Potem uczniowie przeprowadzili i nagrali te wywiady w swoich domach… Ostateczny kształt audycjom nadał Oskar Wachek z VIc. ]