Informuję, że dnia 16 marca 2017 roku odbędzie się Międzynarodowy Konkurs „KANGUR MATEMATYCZNY". Udział w konkursie ma charakter zabawy z matematyką i jest treningiem logicznego myślenia. W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie klas II-VI deklarujący swój udział poprzez wpłatę wpisowego w wysokości 9 złotych, bez względu na oceny bieżące z matematyki. Uczniów chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy o wpłaty do 13. 01. 2017 r.:

         uczniów klas II i III u wychowawców,

         uczniów klas IV, V i VI u nauczycieli matematyki

             

                                                             Szkolny organizator  konkursu-Anna Hrybyk