W szkolnym projekcie edukacyjnym pn. "Pokochajmy i chrońmy drzewa", który trwał od 15 września 2016 r. do 30 listopada 2016 r., brali udział uczniowie klasy II c z wychowawczynią Dorotą Pękalą oraz uczniowie klasy VIa i IVb, uczestniczący w zajęciach koła ekologiczno - krajoznawczego pod kierunkiem nauczyciela przyrody, Elżbiety Szymorek.

 

Głównymi celami projektu, które jednocześnie będą kształtowały postawę proekologiczną wśród dzieci były: rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, dostrzeganie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego i rozumienie konieczności jego ochrony.

Uroczyste podsumowanie projektu nastąpiło 8 grudnia 2016 r. w Auli Pacyny. Uczniowie przedstawili zaproszonym gościom efekty pracy projektowej z wykorzystaniem dyskusji kierowanej, inscenizacji, sztuki prezentacji posteru, tekstów piosenek, wystawy prac plastycznych i wystaw pokonkursowych. Wstępem do podsumowania był wiersz Tadeusza Wywrockiego pt. „Jak nie kochać jesieni”  i prezentacja opowiadań twórczych  pt. „Jesień gra na skrzypkach”

Działania dzieci związane były z realizacją pięciu podstawowych zadań projektowych. W pierwszym etapie  projektu była to obserwacja „zielonych przyjaciół”.  W tym celu we wrześniu i październiku uczniowie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych na ścieżce dydaktycznej w szkółce leśnej w Zaporowie. Poznali rolę szkółek leśnych, a na podstawie budowy liścia rozpoznawali podstawowe gatunki drzew. Zdobytą wiedzę dotyczącą gatunków drzew wykorzystali wykonując w zespołach zadaniowych poster pt. „ Pani Jesień”. Młodsi koledzy przedstawili inscenizację pt. „U leśnych listków” oraz zaśpiewali piosenkę z akompaniamentem pt. „ W lesie”.

W poznawaniu „zielonych przyjaciół” pomógł dzieciom udział w konkursie fotograficznym „Polskie wierzby”. Zwycięzcy i wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody.

Laureaci konkursu:

I. Julia Babiarz - IV b

II. Pola Łesyk  - IV b

III. Zuzanna Zwara - IV b

Wyróżniono prace: Wojciecha Wasilewskiego, Oliwii Pecyny, Alicji Czubaszek i Norberta Pietrzaka.

Fraszką Jana Kochanowskiego „Na lipę” uczniowie rozpoczęli przedstawianie działań mówiących o roli lasu. Zaś piosenka pt. „Idzie jesień” była wstępem do prezentacji posterów pt. ”Drzewa są aptekami” i omówienia zdrowotnych właściwości owoców drzew. Całość to efekt pracy zespołowej uczniów poprzedzonej zajęciami terenowymi. 

Inscenizacja pt. „Grzybobranie” przypomniała o tym, że las to nie tylko miejsce schronienia czy pozyskiwania drewna, lecz także źródło pożywienia, a wspaniałym jego darem są grzyby.

Kolejnym zadaniem projektowym była inscenizacja na temat świadomego dążenia człowieka do zagłady Ziemi. To działanie zwróciło uwagę na nieprawidłowe gospodarowanie zasobami naszej planety i na to, jakim zagrożeniem dla drzew jest człowiek.

Co roku uczniowie uczestniczą w ekologicznej akcji „Sprzątania świata”, której celem jest promowanie selektywnej zbiórki odpadów, ograniczanie odpadów niebezpiecznych.  Uczniowie utrwalili  pojęcie  segregacji i recyklingu przedstawiając kolejne prace wykonane w grupach zadaniowych pt. „Koło recyklingu surowców”. Szczególną uwagę zwrócono na zbiórkę makulatury, aby zmniejszyć wycinkę drzew.

Formą zachęcania dzieci do recyklingu był udział w konkursie  pod hasłem „ Podaj dalej – drugie życie odpadów”. 45 uczniów z klas: IIc, IIIb i IIIc zaangażowało się w wykonanie zabawek z surowców wtórnych. Za udział w konkursie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i medale młodego ekologa.

Na zajęciach terenowych wyszukiwano nielegalne wysypiska odpadów w okolicach szkoły. Przedstawiono zagrożenia dla środowiska  związane z powstawaniem „dzikich wysypisk”.

Postery: „Drzewo Smutne”, „ Drzewo Wesołe”, „ Zasady zachowania w lesie” to ostatni etap prezentacji działań.

Piosenką finałową „ Poważna sprawa” zakończono podsumowanie projektu edukacyjnego.

Dzięki udziałowi w tym szkolnym projekcie edukacyjnym dzieci stały się wrażliwsze na piękno otaczającej przyrody. Uczniowie klas młodszych i starszych podzielili się doświadczeniem i wiedzą zdobytą w czasie realizacji projektu. Wzbogacili swoją wiedzę na temat roli lasu i zagrożeń wynikających z działalności człowieka.

Uczniowie już wiedzą, jak chronić naszych  „zielonych przyjaciół” -  producentów tlenu!

                                                                                                                                                                   

                                                                                                 Koordynator projektu   Elżbieta Szymorek

Poniżej prezentacja "Pokochajmy i chrońmy drzewa"

 

Slajd1
Slajd2
Slajd3
Slajd4
Slajd5
Slajd6
Slajd7
Slajd8
Slajd9
Slajd10
Slajd11
Slajd12
Slajd13
Slajd14
Slajd15
Slajd16
Slajd17
Slajd18
Slajd19
Slajd20
Slajd21
Slajd22
Slajd23
Slajd24
Slajd25
Slajd26
Slajd27
Slajd28
Slajd29
Slajd30
Slajd31
Slajd32
Slajd33
Slajd34
Slajd35
Slajd36
Slajd37
Slajd38
Slajd39
Slajd40
Slajd41
Slajd42
Slajd43
Slajd44
Slajd45
Slajd46
Slajd47
Slajd48
Slajd49
Slajd50
Slajd51
Slajd52
Slajd53
Slajd54
Slajd55
Slajd56
Slajd57
Slajd58
Slajd59
Slajd60
Slajd61
Slajd62
Slajd63
Slajd64
Slajd65
Slajd66
Slajd67
Slajd68
Previous Next Play Pause

 

 

projekt (1)
projekt (2)
projekt (3)
projekt (4)
projekt (5)
projekt (6)
projekt (7)
projekt (8)
projekt (9)
projekt (10)
projekt (11)
projekt (12)
projekt (13)
projekt (14)
projekt (15)
projekt (16)
projekt (17)
projekt (18)
projekt (19)
projekt (20)
projekt (21)
projekt (22)
projekt (23)
projekt (24)
projekt (25)
projekt (26)
projekt (27)
projekt (28)
projekt (29)
projekt (30)
projekt (31)
projekt (32)
projekt (33)
projekt (34)
projekt (35)
projekt (36)
projekt (37)
projekt (38)
projekt (39)
projekt (40)
projekt (41)
projekt (42)
projekt (43)
Previous Next Play Pause