Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż...- „Dziewczynka z zapałkami”.

Wśród wielu wyznaczonych celów - tym głównym i najbardziej znaczącym było kształtowanie u uczniów uczucia empatii, odczuwania potrzeby niesienia pomocy innym i szukania  sposobów pomocy współczesnym, biednym dzieciom. 

                                                                        

 

Podczas całego cyklu zajęć poświęconych opracowaniu tematu - wykorzystano różnorodne metody i formy pracy oraz bogatą bazę pomocy dydaktycznych. Wspomniane zajęcia rozpoczęły się zapoznaniem uczniów z treścią baśni H. Ch. Andersena „Dziewczynka z zapałkami” i porównanie jej z filmem zamieszczonym na stronach internetowych. W rozmowach z uczniami padało wiele propozycji do zrealizowania tematu. Jednym z nich był pomysł, aby przedstawić baśń na scenie Auli Pacyny, ale ze zmienionym zakończeniem. Uczniowie chcieli, aby zmienić losy małej, biednej dziewczynki na radośniejsze. Propozycja spotkała się z aprobatą całej klasy.

Uczniowie podczas zajęć wykonali zaproszenia i karty świąteczne z życzeniami. Zdobywali i zapisywali informacje o autorze baśni, wybrali się w wirtualną podróż po Danii. Wykonali swoją książeczkę baśni, w której zamieścili informacje dotyczące autora, ilustratora, kolejności zdarzeń, marzeń dziewczynki i ilustracje związane z treścią utworu. Rozwiązywali działania arytmetyczne, których wyniki (puzzle) układały się w obrazy - marzenia głównej bohaterki z Kopenhagi. Przedstawiali scenki dramatyczne fragmentów baśni ze zwróceniem uwagi na uczucia towarzyszące dziewczynce. Wraz ze swoimi rodzinami wykonali prace plastyczne, na których przedstawiali pomysły „Jak można pomóc współczesnym, biednym dzieciom?”. Uczyli się przydzielonych im tekstów do przedstawienia i śpiewu piosenek. Angażowali się w przygotowanie upominków dla rodzin (na sianku biały opłatek) i scenografię. W środę 21 grudnia przy wypełnionej gośćmi Auli Pacyny naszej Szkoły - uczniowie zaprezentowali baśń „Dziewczynka z zapałkami” ze szczęśliwym zakończeniem. Zostali za to nagrodzeni gromkimi brawami, podziękowaniami od rodziców, którzy twierdzili, iż  mieli okazję przeżyć bardzo wzruszające chwile. Podziękowali swoim pociechom świątecznymi, słodkimi upominkami.  

Do współpracy przy realizacji tematu zaprosiłam: Barbarę Beksę, Patrycję Zagrobelną i Krystynę Szakiewicz.

                                                                                                                                                  Anna Kaczmarzewska

 

projekt IIId (1)
projekt IIId (2)
projekt IIId (3)
projekt IIId (4)
projekt IIId (5)
projekt IIId (6)
projekt IIId (7)
projekt IIId (8)
projekt IIId (9)
projekt IIId (10)
projekt IIId (11)
projekt IIId (12)
projekt IIId (13)
projekt IIId (14)
projekt IIId (15)
projekt IIId (16)
projekt IIId (17)
projekt IIId (18)
projekt IIId (19)
projekt IIId (20)
projekt IIId (21)
projekt IIId (22)
projekt IIId (23)
projekt IIId (24)
projekt IIId (25)
projekt IIId (26)
projekt IIId (27)
projekt IIId (28)
projekt IIId (29)
projekt IIId (30)
projekt IIId (31)
projekt IIId (32)
projekt IIId (33)
projekt IIId (34)
projekt IIId (35)
projekt IIId (36)
projekt IIId (37)
projekt IIId (38)
projekt IIId (39)
projekt IIId (40)
projekt IIId (41)
projekt IIId (42)
projekt IIId (43)
projekt IIId (44)
projekt IIId (45)
projekt IIId (46)
projekt IIId (47)
projekt IIId (48)
projekt IIId (49)
projekt IIId (50)
projekt IIId (51)
projekt IIId (52)
projekt IIId (53)
projekt IIId (54)
projekt IIId (55)
projekt IIId (56)
projekt IIId (57)
projekt IIId (58)
projekt IIId (59)
projekt IIId (60)
Previous Next Play Pause