Czy w Twojej szkole są uczniowie, którzy z wielką pasją i zaangażowaniem działają na rzecz innych osób? Może członkowie szkolnego koła wolontariatu są organizatorami wielu akcji charytatywnych odnoszących znaczący sukces, a ich efekty są dostrzegane przez społeczność lokalną?

Szukamy właśnie takich uczniów!

 

Przy współpracy ze szkołami chcemy poznać i wyróżnić „Wolontariusza Roku”.

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs na „Wolontariusza Roku”. Skierowany jest on do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych działających na terytorium Polski, a także szkół, nad którymi nadzór sprawuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz polonijnych szkół społecznych z całego świata.

Jego celem jest szerzenie idei wolontariatu wśród młodych ludzi oraz popularyzacja pozytywnych postaw i działań młodzieży szkolnej. Konkurs wpisuje się w ideę ogłoszonego przez Ministra Edukacji Narodowej roku szkolnego 2016/2017 jako „Rok Wolontariatu”.

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów, którzy w różnorodny sposób, dobrowolnie i bez wynagrodzenia angażują się w pracę na rzecz innych osób lub instytucji.

Przy ocenie filmów weźmiemy pod uwagę m.in. skalę działań podejmowanych przez wolontariusza oraz widoczne i realne efekty jego pracy. Do konkursu mogą być zgłoszone zarówno osoby indywidualne, jak i grupa wolontariuszy.

Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia 2017 roku.

„Wolontariusza Roku” poznamy do 16 czerwca 2017 r. podczas uroczystej gali finałowej organizowanej w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie.

Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo na stronie internetowej MEN: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wystartowal-konkurs-men-wolontariusz-roku.html

Zapraszamy serdecznie do udziału!

                                                                                              Departament Informacji i Promocji
                                                                                               Ministerstwo Edukacji Narodowej