„Władysław Despet – żołnierz dwóch narodów” to tytuł projektu zrealizowanego przez Stowarzyszenie Edukacyjne Serce otwarte jak książka, które działa przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie.

 

Ten projekt został w 2014 roku jednym z laureatów konkursu rozpisanego przez fundację  BZ WBK  „Tu mieszkam, tu zmieniam”, a jego autorem jest dyrektor SP6 w Braniewie, Marian Klukowski.
Celem przedsięwzięcia było przybliżenie uczniom sylwetki żołnierza i patrioty, który w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku mieszkał w Braniewie i o którym dotychczas niewiele było wiadomo. Do współpracy w tym projekcie zostali zaproszeni nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kłaju, rodzinnego miasta pana Władysława Despeta.

W uroczystym podsumowaniu projektu w czerwcu 2015 roku wzięła udział wicewojewoda warmińsko-mazurski, pani Grażyna Kluge, burmistrz Miasta Braniewa, pani Monika Trzcińska, dyrektor elbląskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Olsztynie, pani Halina Uźluk, radni miejscy na czele z wiceburmistrzem Miasta Braniewa, panem Winicjuszem Sokołem, przedstawiciele Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”, przedstawiciel pułkownika Jana Rydza, dowódcy 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej – major Jan Smalarz, przewodniczący Rady Rodziców, pan Mariusz Furtak, uczniowie, którzy pracowali w grupach projektowych i brali udział w konkursach oraz  nauczyciele prowadzący zajęcia projektowe.

Podczas tej uroczystości wysłuchano specjalnej audycji nagranej przez uczniów i poświęconej Władysławowi Despetowi oraz nagrodzono zwycięzców szkolnego konkursu wiedzy o życiu bohatera. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego odczytali także list otwarty do Burmistrz Miasta Braniewa, pani Moniki Trzcińskiej, w którym poprosili o nadanie imienia Władysława Despeta wybranemu obiektowi w Braniewie lub umieszczenie pamiątkowej tablicy na fasadzie domu przy ulicy Malinowej 3, gdzie mieszkał   w latach 1972 – 1981 bohater projektu.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac plastycznych, związanych z działalnością Polskich Sił Powietrznych podczas II wojny światowej, wykonanych przez uczniów naszej Szkoły.
Cała uroczystość była filmowana przez: tv.elblag.pl

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010