Dyrektor -  Mirosława Szulhan

 Wicedyrektor - Agnieszka Świerczek