Kadra Szkoły Podstawowej Sportowej nr 6 im. Jana Pawła II z Oddziałami Przedszkolnymi

rok szkolny 2022/2023

 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Kawiecka Danuta

Paczkowska Joanna

Olszowy Monika

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Pękala Dorota

Kozak-Charko Bogumiła

Skowrońska Marzena

Atkielska Maria

Dryka Teresa

Kapusta Katarzyna

Kaczmarzewska Anna

Fedirko Irena

Smyk Katarzyna

RELIGIA/ETYKA

Bartosiak Joanna

Czwołek Katarzyna

Pawlukowska Anetta

JĘZYK POLSKI

Serocka Marta

Baranowska Monika

Emilia Kościug

Kurdziuk Iwona

Pisarska-Giecewicz Renata

Szakiewicz Krystyna

JĘZYK ANGIELSKI

Limanowska Marta

Kaczmarczyk Karolina

Zagrobelna Patrycja

Bujalska Anna

JĘZYK NIEMIECKI

Szeniawska Agnieszka

Ronowska Marzena

JĘZYK UKRAIŃSKI

Szulhan Mirosława

HISTORIA

Kościug Emilia

Baranowska Monika

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Pruńska-Dylewska Joanna

MATEMATYKA

Brewczak Agnieszka

Hrybyk Anna

Nowakowska Magdalena

PRZYRODA

Szymorek Elżbieta

BIOLOGIA

Szymorek Elżbieta

GEOGRAFIA

Prusinowski Mateusz

CHEMIA

Czubaszek Magdalena

FIZYKA

Nowakowska Magdalena

INFORMATYKA

Prusinowski Mateusz

Szeniawska Agnieszka

Kaczmarzewska Anna

TECHNIKA

Popek Agnieszka

Pruńska-Dylewska Joanna

Czubaszek Magdalena

PLASTYKA

Anetta Pawlukowska (Rydzewska Elżbieta)

MUZYKA

Popek Agnieszka

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Jodko Tomasz

Golis Ewa

Klimczak Tomasz

Mieczaniec Robert

Uroda Patryk

Dajnowska Mariola

Grelewicz Agnieszka

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Pruńska-Dylewska Joanna

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Gutowski Seweryn

LOGOPEDA

Gutowska Barbara

NEUROLOGOPEDA

Szeniawska Agnieszka

PEDAGOG

Szczęśniak Kinga

PEDAGOG SPECJALNY

Fiłonowicz Elżbieta

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Smyk Katarzyna

Kaczmarzewska Anna

Skowrońska Marzena

Ronowska Marzena

Baranowska Monika

Kapusta Katarzyna

Lubert Dorota (Dulkowska Jolanta)

DORADZTWO ZAWODOWE

Miszczyńska Katarzyna

ŚWIETLICA

Beksa Barbara

Sadowska Alina

BIBLIOTEKA

Serocka Marta

Szakiewicz Krystyna