Kadra Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II

rok szkolny 2018/2019

 

 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Olszowy Monika

Wojtczak Mirosława

Zdanowicz Halina

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Atkielska Maryla

Dryka Teresa

Fedirko Irena

Kaczmarzewska Anna

Kozak-Charko Bogumiła

Pękala Dorota

Smyk Katarzyna

Świerczek Agnieszka

RELIGIA/ETYKA

Bartosiak Joanna

Czwołek Katarzyna

Pawlukowska Anetta

JĘZYK POLSKI

Kurdziuk Iwona

Pisarska-Giecewicz Renata

Serocka Marta

Szakiewicz Krystyna

JĘZYK ANGIELSKI

Bujalska Anna

Limanowska Marta

Sokołowska Ewa

JĘZYK NIEMIECKI

Ronowska Marzena

Szeniawska Agnieszka

JĘZYK UKRAIŃSKI

Szulhan Mirosława

HISTORIA

 Baranowska Monika

Kościug Emilia

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Domalewska Martyna

MATEMATYKA

Brewczak Agnieszka

Hrybyk Anna

Nowakowska Magdalena

PRZYRODA

 Szymorek Elżbieta

BIOLOGIA

Panasiuk Justyna

Szymorek Elżbieta

GEOGRAFIA

 Panasiuk Justyna

CHEMIA

Czubaszek Magdalena

Kołodziejska Katarzyna

FIZYKA

 Sikut Grażyna

INFORMATYKA

 Muszyńska Kinga

Szeniawska Agnieszka

TECHNIKA

 Popek Agnieszka

 Pruńska-Dylewska Joanna

PLASTYKA

Rydzewska Elżbieta

MUZYKA

Popek Agnieszka

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Frąckiewicz Dariusz

Golis Ewa

Jodko Tomasz

Klimczak Tomasz

Mieczaniec Robert

Pawłowski Piotr

Tamkun-Pawłowska Małgorzata

Uroda Patryk

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Pruńska-Dylewska Joanna

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Gutowski Seweryn

PSYCHOLOG

 Jędrzejewska Magdalena

PEDAGOG

Małachowska Małgorzata

Szczęśniak Kinga

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Dulkowska Jolanta

Smyk Katarzyna

 ŚWIETLICA

Beksa Barbara

Kawiecka Danuta

Kozłowska Helena

Kwiatkowska Teresa

Paczkowska Joanna

BIBLIOTEKA

Serocka Marta

Szakiewicz Krystyna