Rzeczy do uprawiania sportu

II tura testów sprawnościowych dla kandydatów klasy pierwszej sportowej odbędzie się w dniu 23.06.2022 r. (czwartek) o godz. 16:00 na sali gimnastycznej w budynku B (budynek gimnazjum).

Prosimy, aby na test sprawnościowy kandydat przyniósł strój sportowy oraz obuwie sportowe. W czasie przeprowadzania testów sprawnościowych niezbędna jest obecność jednego z rodziców bądź prawnych opiekunów.

W załączeniu komunikat Burmistrza Miasta Braniewa dot. możliwości skorzystania ze szczepienia przeciwko COVID-19.

Komunikat Burmistrza

PLAKAT SZCZEPIENIE

Drodzy Mieszkańcy, w odpowiedzi na Wasze liczne pytania przygotowałem komunikat, z którego dowiecie się na temat:

➡️💸Pomocy finansowej na rzecz ofiar wojny w Ukrainie.

➡️👕Zbiórki artykułów na ten cel.

➡️👩‍🏫Wsparcia oświatowego, na które w naszym mieście mogą liczyć dzieci z Ukrainy.

➡️📑Wsparcia w zakwaterowaniu uchodźców

➡️☝️Innych istotnych informacji dotyczących udzielania pomocy osobom z Ukrainy.

0000327624 to nie jest zwykły numer🧡💛💚💙💜. To KRS @fundacjafrred, dzięki której możesz podarować swój 1% naszej szkole👉www.frred.eu/jakprzekazac/. Dzięki pieniądzom, które zebrano w 2021 roku uczniowie ze szkół uczestniczących w tym projekcie mają np. nowy sprzęt komputerowy. To są konkrety. Ja jestem Zosia. A Ty?

#ludzidobrejwolijestwięcej #jedenprocentdlaszkoły #jedenprocentdlauczniów #jedenprocentdobra #podatek #organizacjapożytkupublicznego #jedenprocent #podarujjedenprocenttwojejszkole #FRRED #fundacja #edukacja #jedenprocentnaedukację #edukacjadziecka #celszczegółowy #rozliczaniepodatków #rozliczeniepodatku2022 #pjakpomoc #pomaganiemasens #pomaganiejestłatwe #wartopomagać

Szanowni Mieszkańcy Miasta Braniewa!


Informujemy, że uległy zmianie wymagania dotyczące weryfikacji złożonych przez Państwa oświadczeń w ramach przeprowadzonego naboru dla konkursu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.
Gmina Miasta Braniewa, po złożeniu wniosku, została zobowiązana do weryfikacji złożonych oświadczeń w zakresie zatrudnienia w PGR na podstawie dokumentów wystawionymi przez instytucje organów publicznych. Wg. weryfikatora Komisji Przyznającej Granty - informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR.
Dodatkowo, w celu weryfikacji potwierdzenia pokrewieństwa w linii prostej z osobą zatrudnioną, prosimy o dostarczenia wypełnionego formularza i ewentualnych dokumentów potwierdzających pokrewieństwo.

GODZINA LEKCYJNA

CZAS TRWANIA LEKCJI

DŁUGOŚĆ PRZERW

1 lekcja

8 00 – 8 45

10 min

2 lekcja

8 55 – 9 40

10 min

3 lekcja

9 50 – 10 35

20 min

4 lekcja

10 55 – 11 40

10 min

5 lekcja

11 50 – 12 35

10 min

6 lekcja

12 45 – 13 30

10 min

7 lekcja

13 40 -14 25

10 min

8 lekcja

14 35 – 15 20

10 min

9 lekcja

15 30 – 16 15

10 min

10 lekcja

16 25 -  17 10

10 min

11 lekcja

17 20 - 18 05

10 min

Świetlica w dniach od 22 marca do 11 kwietnia będzie czynna na terenie szkoły dla dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne związane ze zwalczaniem COVID-19.


Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką.
Zajęcia opiekuńcze będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godz. 7-16.

Grafika o wydarzeniu ogólnopolski tydzień czytania dzieciom 

Zapraszamy do udziału w XIX Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom pod hasłem: „Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach!”