Dyrektor Szkoły - Marek Czapliński

Wicedyrektor -  Magdalena Czubaszek

 

Kadra Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II

rok szkolny 2018/2019

Szkoła to nie tylko uczniowie i nauczyciele. Oto pracownicy administracji i obsługi, bez których funkcjonowanie szkoły jest po prostu niemożliwe:

Psycholog MAGDALENA JĘDRZEJEWSKA w roku szkolnym 2017/2018 przyjmuje w gabinecie pedagoga szkoły

Terapię logopedyczną w naszej szkole prowadzi Gutowska Barbara.
Zajęcia logopedyczne odbywają się w specjalnie urządzonym gabinecie, wyposażonym w najnowsze pomoce i materiały dydaktyczne w sali nr 10 (parter).

Godziny pracy pani Kingi Szczęśniak  w roku szkolnym 2017/2018:

Nasza świetlica składa się z czterech sal: telewizyjnej, komputerowej, zajęć artystyczno–technicznych, plastycznych, gier stolikowych, nauki, gry w bilard. Wszystkie pomieszczenia są doskonale wyposażone w niezbędne do wypoczynku, zabawy i nauki sprzęty, zabawki i pomoce naukowe.