Dyrektor Szkoły - Marek Czapliński

Wicedyrektor -  Magdalena Czubaszek

 

Kadra Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II

rok szkolny 2018/2019

Wychowawcy Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II

rok szkolny 2018/2019

Szkoła to nie tylko uczniowie i nauczyciele. Oto pracownicy administracji i obsługi, bez których funkcjonowanie szkoły jest po prostu niemożliwe: