Terapię logopedyczną w naszej szkole prowadzi Gutowska Barbara.

Psycholog MAGDALENA JĘDRZEJEWSKA w roku szkolnym 2020/2021 przyjmuje w gabinecie obok sekretariatu.

Godziny pracy pani Kingi Szczęśniak w roku szkolnym 2020/2021:

Terapię pedagogiczną i zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne prowadzi Jolanta Dulkowska.