Terapię pedagogiczną i zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne prowadzi Jolanta Dulkowska.

Godziny pracy pani Kingi Szczęśniak  w roku szkolnym 2019/2020:

Terapię logopedyczną w naszej szkole prowadzi Gutowska Barbara.

Psycholog MAGDALENA JĘDRZEJEWSKA w roku szkolnym 2019/2020 przyjmuje w gabinecie nr 27