Godziny pracy pani Kingi Szczęśniak  w roku szkolnym 2019/2020:

Poniedziałek:

800-1150

1150-1235 - historia

Wtorek:

950-1035 - język polski

1035-1600 

Środa:

800-950

950-1235 - biologia, język polski, matematyka

1235-1400

Czwartek:

930-1055 

1055-1140 - język polski

1140-1350

1350-1435 - zajęcia

1435-1530

Piątek:

1055-1140 - matematyka

1140-1445 

1445-1530 zajęcia

I. Pedagog szkolny organizuje pomoc psychologiczną i pedagogiczną w szkole, w szczególności pomaga wychowawcom klas w zakresie: 

 • rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowania przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • udzielania różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,
 • działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

II. W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej pedagog szkolny:

 • udziela pomocy uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
 • udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
 • udziela porad i pomocy uczniom, posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych
  i środowiskowych,
 • udziela rodzicom porad ułatwiającym rozwiązywanie przez nich problemów związanych z wychowaniem dzieci.

III. W zakresie działań ogólnowychowawczych pedagog szkolny:

 • dba o realizację obowiązku szkolnego,
 • dokonuje okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole,
 • wnioskuje o skierowanie uczniów osieroconych osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej,
 • współpracuje z instytucjami wspierającymi rozwój dziecka.

IV. Pedagog szkolny zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie przez szkołę Konwencji Praw Dziecka i współpracuje w tym zakresie z Rzecznikiem Praw Ucznia.