Godziny pracy pani Kingi Szczęśniak w roku szkolnym 2023/2024:

 Pedagog szkolny przyjmuje codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek - 17:30 - 15:30

Wtorek - 7:30 - 13:40

Środa - 7:30 - 11:40 / 12:25 - 13:40

Czwartek - 7:30 - 11:30

Piątek - 7:30 - 14:00

I. Pedagog szkolny organizuje pomoc psychologiczną i pedagogiczną w szkole, w szczególności pomaga wychowawcom klas w zakresie: 

 • rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowania przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • udzielania różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,
 • działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

II. W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej pedagog szkolny:

 • udziela pomocy uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
 • udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
 • udziela porad i pomocy uczniom, posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych
  i środowiskowych,
 • udziela rodzicom porad ułatwiającym rozwiązywanie przez nich problemów związanych z wychowaniem dzieci.

III. W zakresie działań ogólno-wychowawczych pedagog szkolny:

 • dba o realizację obowiązku szkolnego,
 • dokonuje okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole,
 • wnioskuje o skierowanie uczniów osieroconych osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej,
 • współpracuje z instytucjami wspierającymi rozwój dziecka.

IV. Pedagog szkolny zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie przez szkołę Konwencji Praw Dziecka i współpracuje w tym zakresie z Rzecznikiem Praw Ucznia.