Świetlica w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6 im. Jana Pawła II z Oddziałami Przedszkolnymi jest czynna: 

Poniedziałek 6451615

Wtorek 645 – 1615

Środa 645 – 1615

Czwartek 645 – 1615

Piątek 645 – 1615

Godziny pracy oddziałów przedszkolnych: 645 – 1630

645 – 800 zajęcia opiekuńcze w grupie międzyoddziałowej

800 – 1300 zajęcia dydaktyczne

1300 – 1630 zajęcia opiekuńcze w grupie międzyoddziałowej

Liczba miejsc w świetlicy jest ograniczona, o przyjęciu dzieci decyduje status – pracujący rodzice/opiekunowie prawni.

W karcie zapisu należy podać dokładną nazwę zakładu pracy, adres i numer telefonu.

W przypadku, gdy jeden z rodziców bądź opiekunów nie pracuje – dziecko nie może korzystać ze świetlicy szkolnej.