Świetlica w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6 im. Jana Pawła II z Oddziałami Przedszkolnymi będzie czynna od 14 września od godz.: 6:45 – 18:15

 

Godziny pracy oddziałów przedszkolnych: 6:45 – 16:30

6:45 – 8:00 zajęcia opiekuńcze w grupie międzyoddziałowej

8:00 – 13:00 zajęcia dydaktyczne

13:00 – 16:30 zajęcia opiekuńcze w grupie międzyoddziałowej

 

Liczba miejsc w świetlicy jest ograniczona, o przyjęciu dzieci decyduje status – pracujący rodzice/opiekunowie prawni.

W karcie zapisu należy podać dokładną nazwę zakładu pracy, adres i numer telefonu.

W przypadku, gdy jeden z rodziców bądź opiekunów nie pracuje – dziecko nie może korzystać ze świetlicy szkolnej.