W Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie przez cały  listopad odbywała się zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska pod hasłem: „ Paczka dla zwierzaka”. W akcję prowadzoną przez Szkolny Wolontariat i Samorząd Uczniowski chętnie włączały się wszystkie dzieci, rodzice oraz pracownicy Szkoły. Celem tego przedsięwzięcia była poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku, kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt oraz wdrażanie dzieci i osób dorosłych do aktywnego udziału w zbiórce. Cieszymy się, że tak wielu uczniów z klas 0 – VII wzięło udział w naszej akcji, a  los bezdomnych, porzuconych zwierząt nie jest im obojętny.