W piątek, przed feriami, koło teatralne wystawiło uczniom sztukę pt: ,,Heca w szkole”. Spektakl pokazał społeczność szkolną w ,,krzywym zwierciadle”. Uczniowie mogli podczas oglądania przedstawienia pośmiać się z siebie oraz wyjątkowo z nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Na zakończenie aktorzy złożyli obietnicę: ,,jeśli tylko uda się nam-za rok zbierzemy się na wspomnienia, by znów otworzyć z szopką kram”, a następnie zaśpiewali swoją wersję piosenki pt: ,,Miłość w Zakopanem”.