Po raz kolejny wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie!
W sobotę, 8 września br. uczniowie z klas 8c i 6a, tj.: Aleksandra Obuchowicz, Katarzyna Żydziak, Oskar Wachek, Przemek Sołowiej i Hubert Leszczyński oraz nauczycielka języka polskiego- pani Renata Pisarska- Giecewicz czytali fragmenty powieści Stefana Żeromskiego o odradzającej się Polsce pt. „Przedwiośnie”. Uczniów przygotowała pani Krystyna Szakiewicz.