Drukuj

SU       11 października odbyły się wybory do SU, które w głosowaniu tajnym, bezpośrednim

i powszechnym wyłoniły samorządową reprezentację szkoły. Każdy uczeń oddał swój

głos na karcie wyborczej na jednego z kandydatów spośród uczniów i nauczycieli.

Po przeliczeniu głosów przez komisję wyborczą wyłoniony został skład Samorządu Uczniowskiego: 

         Opiekunem SU została pani Marta Limanowska.

 SUSU 1SU 2SU 3SU 4