zaporowo 8W tym roku, pod kierunkiem pań: Elżbiety Szymorek i Justyny Panasiuk, włączyliśmy się w ogólnopolskie obchody Święta Drzewa.

17 października uczniowie klasy IVb uczestniczyli w zajęciach terenowych na ścieżce dydaktyczno-leśnej w Zaporowie. Dzieci doskonaliły umiejętność rozpoznawania pospolitych gatunków drzew, określania kierunków geograficznych w terenie z użyciem kompasu. Przybliżono pojęcie form ochrony przyrody. Ważnym punktem zajęć była wizyta na szkółce leśnej. Specjalista edukacji leśnej w ciekawy sposób przedstawił cel hodowli lasu. Ponadto zapoznano uczniów ze specyfiką zawodu leśnika.

Z okazji Święta Drzewa przeprowadzono w szkole konkurs fotograficzny pt. „ Drzewa architekci krajobrazu”. W konkursie wzięli udział uczniowie klas czwartych. Prace konkursowe wykonane zostały w trzech kategoriach tematycznych. Wyniki konkursu:

I.„ Drzewo z historią”:                           I miejsce:    Maciej Penkalski IVd  

                                                                            Alicja Szymorek IVb                                                                

                                                          II miejsce:   Wiktoria Ostrowska IVb

                                                         III miejsce:   Wiktor Piróg IVb

 

II. „ Drzewo mojego dzieciństwa”:          I miejsce:   Hubert Jureko IVc

                                                                           Amelia Świokło IVd

                                                          II miejsce:  Dawid Spakowski IVa

                                                                           Mateusz Szabat IVa

                                                         III miejsce:  Aniela Buta IVa

 

III. „Drzewo moich marzeń”:                 I miejsce :  Alicja Domalewska IVd

                                                          II miejsce:  Antoni Szczygieł IVb   

   

Uczniowie klas V-VIII wzięli udział w wojewódzkim konkursie fotograficznym pt. „Drzewa architekci krajobrazu i świadkowie historii” organizowanym przez Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej.

Uczestnictwo w zadaniach związanych z obchodami Światowego Dnia Drzewa umożliwiło uczniom realizację treści z zakresu różnorodności biologicznej i ochrony środowiska przyrodniczego oraz doskonalenie umiejętności dokumentowania prac w postaci opisu i fotografii.

                                                                   Koordynator działań : Elżbieta Szymorek

 

swieto-drzewa5
zaporow-3
zaporowo
swieto-drzewa
drzewo-8
drzewo-6
drzewo-konkurs-2
drzewa-konkurs
drzewo-7
swieto-drzewa-2
swieto-drzewa-3
swieto-drzewa-4