Oskar Wachek z klasy VIII c autorem naszego logo!
Zwycięski znak graficzny już widnieje na szkolnych pismach i dokumentach oraz
na internetowej stronie szkoły.
Warto dodać, iż na konkurs ogłoszony przez Samorząd Uczniowski
wpłynęło około 30 bardzo ciekawych prac graficznych.

Logo SP6